Drugs starting with "A" - page 18


Browse drugs alphabetically: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zAmmonia n 13
Ammonium chloride
Ammonium chloride 0.9% in normal saline
Ammonium chloride 2.14%
Ammonium chloride in plastic container
Ammonium lactate
Ammonul
Amnesteem
Amnestrogen
Amomum cardamomum
Amomum melegueta
Amomum zingiber
Amoraciae rusticanae radix
Amosene
Amoxapine
Amoxicillin
Amoxicillin and clavulanate potassium
Amoxicillin pediatric
Amoxil
Ampalaya
Amphadase
Amphetamine asp amphetamine sulf dextroamphet saccharate & dextr sulf
Amphetamine salt combo
Amphetamine sulfate
Amphicol
Amphotec
Amphotericin b
Ampicillin and sulbactam
Ampicillin sodium
Ampicillin trihydrate
Ampyra
Amrinone
Amrinone lactate
Amrita
Amrix
Amrood
Amrut phala
Amturnide
Amukkirag
Amvaz
Amygdala amara
Amygdala dulcis
Amygdalin
Amygdaloside
Amygdalus armeniaca
Amygdalus armeniaca
Amygdalus communis var amara
Amygdalus communis var dulcis
Amygdalus dulcis var amara
Amyris kataf

Browse drugs alphabetically: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z