Could your drug cause Tia?Drug Number of Tia reports
Adderall n/a
Adderall 15 n/a
Adipex-p n/a
Advair diskus 250/50 n/a
Aggrenox n/a
Amitriptyline hydrochloride n/a
Aricept n/a
Armour thyroid n/a
Aspirin n/a
Atenolol n/a
Atorvastatin calcium n/a
Azor n/a
Baby aspirin n/a
Bisoprolol fumarate n/a
Bisoprolol fumarate and hydrochlorothiazide n/a
Celebrex n/a
Cialis n/a
Clonazepam n/a
Clopidogrel n/a
Colchicine n/a
Cortisone acetate n/a
Cymbalta n/a
Donepezil n/a
Effexor xr n/a
Enbrel n/a
Furosemide n/a
Gabapentin n/a
Herceptin n/a
Humira n/a
Ibuprofen n/a
Klonopin n/a
Lamictal n/a
Levitra n/a
Levoxyl n/a
Lisinopril n/a
Marijuana n/a
Methotrexate n/a
Metoprolol tartrate n/a
Mirena n/a
Morphine n/a
Nifedipine n/a
Norvasc n/a
Omeprazole n/a
Oxycodone n/a
Prednisone n/a
Prozac n/a
Ramipril n/a
Rifamycin sodium n/a
Ritalin n/a
Suboxone n/a

Submit your testimonial

  • Please fill in your Testimonial.
  • Please enter a minimum of 10 characters for your Testimonial.
  • Please fill in your Name.

Please wait...

{progressItem}

Thank you!